You have a complaint against an EU institution or body?

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. (średnio 9 miesięcy)

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. (średnio 9 miesięcy)
32% Sprawy zamknięte w ciągu 3 miesięcy
48% Sprawy zamknięte w ciągu 3-12 miesięcy
5% Sprawy zamknięte w ciągu 12–18 miesięcy
15% Sprawy zamknięte po upływie 18 miesięcy[1]
  [1] Niektóre szczególnie złożone przypadki wymagają kilku rund konsultacji ze skarżącym i instytucją. Nowe przepisy wykonawcze mają doprowadzić do skrócenia czasu trwania dochodzeń.