You have a complaint against an EU institution or body?

Zmiany w liczbie dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Zmiany w liczbie dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Rok Dochodzenia otwarte Zamknięto dochodzenie
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Uwaga: Wzrost w liczbie postępowań w 2017r. był częściowo spowodowany zarówno wzrostem liczby skarg nadesłanych do Biura jak i zmianą Przepisów Wykonawczych.