You have a complaint against an EU institution or body?

Dochodzenia prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. dotyczyły następujących instytucji

Dochodzenia prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. dotyczyły następujących instytucji
256 Komisja Europejska 57,3%
34 Europejski Urząd Doboru Kadr 7,6%
22 Parlament Europejski 4,9%
17 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 3,8%
16 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 3,6%
35 Agencje UE 7,8%
67 Inne 15,0%