You have a complaint against an EU institution or body?

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Kraj Liczba skarg Liczba otwartych dochodzeń
Hiszpania 410 40
Niemcy 234 55
Polska 144 5
Belgia 134 73
Francja 124 29
Włochy 123 41
Wielka Brytania 122 19
Bułgaria 82 11
Portugalia 78 8
Rumunia 78 14
Irlandia 60 19
Holandia 58 21
Grecja 49 14
Austria 41 9
Finlandia 41 9
Czechy 33 7
Węgry 33 10
Chorwacja 29 3
Słowenia 28 1
Luksemburg 24 11
Szwecja 22 4
Słowacja 17 1
Cypr 15 1
Litwa 15 2
Malta 11 2
Dania 10 1
Łotwa 10 2
Estonia 8 2
Inne kraje 161 18
Nieznane 22 1