You have a complaint against an EU institution or body?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - Nasze cele strategiczne

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Nasza strategia polega na połączeniu trzech wzajemnie się uzupełniających celów.

Dążymy do zdobycia znaczącej pozycji w Unii Europejskiej i wobec naszych interesariuszy, dążymy do zapewnienia jak największej widoczności Rzecznik Praw Obywatelskich i samego urzędu, co pomoże w realizacji naszej misji oraz dążymy do wywarcia rzeczywistego, pozytywnego wpływu na administrację UE.

W cele te wpisuje się wewnętrzny cel dotyczący wydajności.