You have a complaint against an EU institution or body?

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2020 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi

Skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poradziła w 2020 r. kontakt z innymi instytucjami i organami, oraz przekazane skargi (łącznie 849)
Krajowe organy administracji i inne organizacje 322 38 %
Członek Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich 395 46 %
Krajowi lub regionalni rzecznicy praw obywatelskich lub podobne organy 359 42 %
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego 36 4 %
Komisja Europejska 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Inne instytucje, organy lub agencje UE 23 3 %