You have a complaint against an EU institution or body?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2020 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2020 r.

849

Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi

39,5 %

934

Poinformowanie skarżącego o niemożności udzielenia porady

43,5 %

365

Otwarcie postępowania wyjaśniającego

17 %