You have a complaint against an EU institution or body?

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r. dotyczyły następujących instytucji

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r. dotyczyły następujących instytucji
Postępowania wyjaśniające prowadzone na podstawie skarg    
210 Komisja Europejska 56,8 %
30 Europejski Urząd Doboru Kadr 8,1 %
14 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 3,8 %
12 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 3,2 %
11 Parlament Europejski 3 %
9 Europejski Bank Centralny 2,4 %
9 Europejski Bank Inwestycyjny 2,4 %
34 Agencje UE 9,2 %
41 Inne 11,1 %