You have a complaint against an EU institution or body?

Pochodzenie zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.

Pochodzenie zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.
Kraj Liczba zarejestrowanych skarg Liczba otwartych postępowań wyjaśniających
Hiszpania 379 21
Niemcy 228 54
Belgia 162 78
Polska 158 8
Wielka Brytania 122 32
Francja 105 24
Portugalia 80 5
Włochy 78 19
Rumunia 64 6
Grecja 57 18
Holandia 55 15
Irlandia 55 14
Szwecja 50 4
Węgry 48 3
Austria 40 11
Finlandia 34 5
Chorwacja 32 3
Bułgaria 32 2
Republika Czeska 29 5
Dania 25 7
Słowacja 23 1
Cypr 21 1
Luksemburg 21 10
Słowenia 13 3
Malta 10 2
Łotwa 7 2
Litwa 6 3
Estonia 3 1
Inne kraje 156 8
Kraj nieznany 14 0
Łącznie 2 107 365