You have a complaint against an EU institution or body?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020
20 302 Mensen geholpen
16 892 Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen
2 148 Nieuwe klachten behandeld
1 262 Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord
370 Geopende onderzoeken
365 Onderzoeken geopend op basis van klachten
5 Op eigen initiatief geopende onderzoeken
394 Afgesloten onderzoeken
392 Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend
2 Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend