You have a complaint against an EU institution or body?

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken

Geen wanbeheer vastgesteld

316

56,4 %

Opgelost door de instelling, oplossingen bereikt, oplossingen ten dele bereikt

187

33,0 %

Verder onderzoek niet gerechtvaardigd

30

5,4 %

Wanbeheer vastgesteld, aanbeveling waarmee de instelling het eens of gedeeltelijk eens is

29

5,0 %

Overig

5

0,9 %

Noot: In sommige zaken werden onderzoeken op twee of meer gronden afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.