You have a complaint against an EU institution or body?

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken
Geen wanbeheer vastgesteld 316 56,4 %
Opgelost door de instelling, oplossingen bereikt, oplossingen ten dele bereikt 187 33,0 %
Verder onderzoek niet gerechtvaardigd 30 5,4 %
Wanbeheer vastgesteld, aanbeveling waarmee de instelling het eens of gedeeltelijk eens is 29 5,0 %
Overig 5 0,9 %
Noot: In sommige zaken werden onderzoeken op twee of meer gronden afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.