You have a complaint against an EU institution or body?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2019 afgesloten onderzoeken

Transparantie en verantwoording (bv. toegang tot informatie en documenten)

151

26,9 %

Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid)

123

22,0 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (ook bij inbreukprocedures)

111

19,8 %

Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord)

74

13,2 %

Goed beheer van personeelszaken

73

13,0 %

Werving

69

12,3 %

Inachtneming van de grondrechten

47

8,4 %

Goed financieel beheer (bv. EU-aanbestedingen, -subsidies en -contracten)

36

6,4 %

Ethiek

15

2,7 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

12

2,1 %

Overig

18

3,2 %

Noot: In sommige zaken werden onderzoeken met twee of meer onderwerpen afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.