You have a complaint against an EU institution or body?

De door de Europese Ombudsman in 2019 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2019 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
 

Onderzoeken op basis van klachten

Europese Commissie

274

59,7 %

Europees Bureau voor personeelsselectie

44

9,6 %

Europees Parlement

21

4,6 %

Europese Dienst voor extern optreden

17

3,7 %

Europees Bureau voor fraudebestrijding

9

2,0 %

Europese Investeringsbank

7

1,5 %

EU-agentschappen

33

7,2 %

Overig

54

11,8 %

Noot: Onderzoek op eigen initiatief OI/1/2019/MIG is tegen twee instellingen ingesteld. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.