You have a complaint against an EU institution or body?

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2019 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2019 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten (in totaal 862)

SOLVIT

18

2 %

Nationale overheden en andere organisaties

384

45 %

De Europese Commissie

55

6 %

Een lid van het Europees Netwerk van ombudsmannen

374

43 %

Een nationale of regionale ombudsman of soortgelijk orgaan

321

37 %

De commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement

53

6 %

Andere instellingen, organen of agentschappen van de EU

31

4 %