You have a complaint against an EU institution or body?

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2018 behandelde nieuwe klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2018 behandelde nieuwe klachten

1 016

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

46,6 %

682

Antwoord aan klager dat er geen verder advies kan worden gegeven

31,3 %

482

Onderzoek geopend

22,1 %