You have a complaint against an EU institution or body?

Door de Europese Ombudsman in 2018 afgesloten onderzoeken

Door de Europese Ombudsman in 2018 afgesloten onderzoeken

Transparantie/verantwoording (bijv. toegang tot informatie en documenten)

134

24,6 %

Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid)

108

19,8 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (ook bij inbreukprocedures)

88

16,1 %

Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord)

76

13,9 %

Werving

63

11,6 %

Goed beheer van EU-personeelszaken

50

9,2 %

Inachtneming van de grondrechten

40

7,3 %

Goed financieel beheer (bijv. EU-aanbestedingen, -subsidies en -contracten)

40

7,3 %

Overige

36

6,6 %

Ethiek

10

1,8 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

5

0,9 %

NB: In sommige zaken werden onderzoeken met twee of meer onderwerpen afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.