You have a complaint against an EU institution or body?

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2017 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2017 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 9 maanden)
32 % Zaken die binnen 3 maanden zijn gesloten
48 % Zaken die binnen 3 tot 12 maanden zijn gesloten
5 % Zaken die binnen 12 tot 18 maanden zijn gesloten
15 % Zaken die na meer dan 18 maanden zijn gesloten[1]
  [1] In sommige ingewikkelde zaken waren verschillende raadplegingsrondes met klager en de betrokken instelling noodzakelijk; de nieuwe uitvoeringsbepalingen zullen de lengte van de procedure naar verwachting reduceren.