You have a complaint against an EU institution or body?

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
256 Europese Commissie 57,3 %
34 Europees Bureau voor Personeelsselectie 7,6 %
22 Europees Parlement 4,9 %
17 Europese Dienst voor extern optreden 3,8 %
16 Europees Bureau voor fraudebestrijding 3,6 %
35 De agentschappen van de Europese Unie 7,8 %
67 Overige 15,0 %