You have a complaint against an EU institution or body?

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2020 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2020 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten (in totaal 849)
Nationale overheden en andere organisaties 322 38 %
Een lid van het Europees Netwerk van ombudsmannen 395 46 %
Een nationale of regionale ombudsman of soortgelijk orgaan 359 42 %
De commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement 36 4 %
De Europese Commissie 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Andere instellingen, organen of agentschappen van de EU 23 3 %