You have a complaint against an EU institution or body?

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken

Geen wanbeheer vastgesteld

187

47,5 %

Opgelost door de instelling, oplossingen bereikt, oplossingen ten dele bereikt

174

44,2 %

Verder onderzoek niet gerechtvaardigd

31

7,9 %

Wanbeheer vastgesteld, aanbeveling waarmee de instelling het eens of gedeeltelijk eens is

6

1,5 %

Overig

4

1 %

Noot: In sommige zaken werden onderzoeken op twee of meer gronden afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.