You have a complaint against an EU institution or body?

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2020 behandelde nieuwe klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2020 behandelde nieuwe klachten

849

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

39,5 %

934

Antwoord aan klager dat er geen verder advies kan worden gegeven

43,5 %

365

Onderzoek geopend

17 %