You have a complaint against an EU institution or body?

De door de Europese Ombudsman in 2020 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2020 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
Onderzoeken op basis van klachten    
210 Europese Commissie 56,8 %
30 Europees Bureau voor personeelsselectie 8,1 %
14 Europese Dienst voor extern optreden 3,8 %
12 Europees Bureau voor fraudebestrijding 3,2 %
11 Europees Parlement 3 %
9 Europese Centrale Bank 2,4 %
9 Europese Investeringsbank 2,4 %
34 EU-agentschappen 9,2 %
41 Overig 11,1 %