You have a complaint against an EU institution or body?

Suġġetti ta' ħidma strateġika fl-2020

Suġġetti ta' ħidma strateġika fl-2020

Investigazzjonijiet strateġiċi
  • Kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tindirizza lmenti dwar allegat ksur tad-drittijiet fundamentali permezz tal- ‘Mekkaniżmu tal-Ilmenti’ tagħha
  • It-trasparenza tal-Kunsill tal-UE matul il-kriżi tal-COVID-19
  • Kif iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ġabar u vvaluta l-informazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19
Inizjattivi strateġiċi (talbiet għal kjarifika, investigazzjonijiet mhux formali)
  • It-trasparenza tar-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fir-reazzjoni tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19
  • It-trasparenza tal-miżuri tal-Bank Ewropew tal-Investiment b’reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19
  • Ir-rwol tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u t-‘task force pandemika’ tagħha matul il-kriżi tal-COVID-19
  • It-trasparenza tar-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19
  • L-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE mill-amministrazzjoni tal-UE
  • Kif il-Kummissjoni Ewropea takkomoda l-ħtiġijiet tal-membri tal-persunal b’diżabilitajiet fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19