You have a complaint against an EU institution or body?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2019

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2019

862

Parir mogħti jew każ ittrasferit lil korp ieħor tal-ilmenti

39.2 %

883

Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw aktar pariri

40.1 %

456

Investigazzjoni miftuħa

20.7 %