You have a complaint against an EU institution or body?

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

 

Investigazzjonijiet bbażati fuq l-ilmenti

Il-Kummissjoni Ewropea

274

59.7 %

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal

44

9.6 %

Il-Parlament Ewropew

21

4.6 %

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

17

3.7 %

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

9

2.0 %

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

7

1.5 %

Aġenziji tal-UE

33

7.2 %

Oħrajn

54

11.8 %

Nota: L-investigazzjoni fuq inizjattiva proprja OI/1/2019/MIG tmexxiet kontra żewġ istituzzjonijiet. Għalhekk, il-perċentwali ta' hawn fuq jammontaw għal aktar minn 100 %.