You have a complaint against an EU institution or body?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2018

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2018

1 016

Parir mogħti jew każ ittrasferit lil korp ta’ lmenti ieħor

46.6 %

682

Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw pariri ulterjuri

31.3 %

482

Investigazzjoni miftuħa

22.1 %