You have a complaint against an EU institution or body?

Is-suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2018

Is-suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2018

It-trasparenza/ir-responsabbiltà (eż. l-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti)

134

24.6 %

Il-kultura ta’ servizz (eż. favur iċ-ċittadin, il-lingwi u l-puntwalità)

108

19.8 %

L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta’ ksur)

88

16.1 %

Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali (eż. id-dritt li ssemma’ leħnek)

76

13.9 %

Reklutaġġ

63

11.6 %

Il-ġestjoni tajba ta’ kwistjonijiet ta’ persunal tal-UE

50

9.2 %

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

40

7.3 %

Il-ġestjoni finanzjarja tajba (eż. rigward l-offerti, l-għotjiet u l-kuntratti tal-UE)

40

7.3 %

Oħrajn

36

6.6 %

Etika

10

1.8 %

Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-UE

5

0.9 %

Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b’żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali ta’ hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.