You have a complaint against an EU institution or body?

Tul tal-investigazzjoni ta’ każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Tul tal-investigazzjoni ta’ każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017 (medja ta’ inqas minn 9 xhur)
32 % Każijiet magħluqa fi żmien 3 xhur
48 % Każijiet magħluqa fi żmien 3 xhur sa 12-il xahar
5 % Każijiet magħluqa fi żmien 12 sa 18-il xahar
15 % Każijiet magħluqa wara aktar minn 18-il xahar[1]
  [1] Xi każijiet kumplessi jirrikjedu bosta sensiliet ta’ konsultazzjonijiet mal-ilmentatur u mal-istituzzjoni kkonċernata: id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni l-ġodda huma mistennija li jnaqqsu t-tul tal-investigazzjonijiet.