You have a complaint against an EU institution or body?

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017
Solvuti mill-istituzzjoni, intlaħqet jew parzjalment intlaqħet soluzzjoni 166 45.7 %
Ebda amministrazzjoni ħażina misjuba 164 45.2 %
Ebda investigazzjoni oħra ġġustifikata 27 7.4 %
Amministrazzjoni ħażina misjuba 24 6.6 %
Oħrajn 11 3.0 %
Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet l-investigazzjonijiet abbażi ta’ żewġ raġunijiet jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali t’hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.