You have a complaint against an EU institution or body?

Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew

Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew
Sena Investigazzjonijiet miftuħa Investigazzjonijiet magħluqa
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Nota: Iż-żieda fl-investigazzjonijiet fl-2017 ġrat in parti minħabba żieda fl-ilmenti u in parti minħabba d-Dispożizzjonijiet Implimentattivi l-ġodda.