You have a complaint against an EU institution or body?

Xogħol strateġiku fl-2017

Xogħol strateġiku fl-2017
4 Investigazzjonijiet strateġiċi miftuħa fl-2017
  eż. it-trasparenza tal-Kunsill; ‘revolving doors’ ma’ eks-Kummissarji Ewropej; l-aċċessibilità tas-siti web tal-Kummissjoni għall-persuni b’diżabilità; l-attivitajiet ta’ qabel is-sottomissjoni marbuta mal-valutazzjonijiet tal-mediċini mill-EMA
4 Investigazzjonijiet strateġiċi magħluqa fl-2017
  eż. it-trasparenza tal-’gruppi ta’ esperti’; kif il-Kummissjoni tindirizza lmenti ta’ ksur taħt l-"EU Pilot"; id-dewmien fl-ittestjar tas-sustanzi kimiċi; il-prevenzjoni ta’ kunflitti ta’ interess mal-konsulenti speċjali tal-Kummissjoni
8 Inizjattivi strateġiċi miftuħa fl-2017 (talbiet għal kjarifika, mhux investigazzjonijiet formali)
  eż. it-trasparenza fil-lobbjar tal-Kunsill Ewropew; it-trasparenza fi Brexit; titjib fl-ECI, informazzjoni pubblika dwar id-’dikjarazzjoni’ UE-Turkija; regoli dwar ‘revolving doors’ f’diversi istituzzjonijiet u korpi tal-UE; inizjattiva parallela tal-ENO dwar regoli rigward l-ożonu
6 Investigazzjonijiet strateġiċi magħluqa fl-2017
  eż. l-aċċessibilità tas-siti web tal-Kummissjoni għall-persuni b’diżabilità; it-trasparenza tal-BEI; it-trasparenza tal-Bord Fiskali Ewropew; il-prevenzjoni ta’ kunflitti ta’ interess fil-BEI; l-eks-President tal-Kummissjoni Barroso u r-’revolving doors’; informazzjoni pubblika dwar id-’dikjarazzjoni’ UE-Turkija