You have a complaint against an EU institution or body?

‘Fast-Track’ tal-Ombudsman Ewropew - Għajnuna għal aċċess iktar mgħaġġel ta’ dokumenti tal-UE

‘Fast-Track’ tal-Ombudsman Ewropew - Għajnuna għal aċċess iktar mgħaġġel ta’ dokumenti tal-UE

  1. Istituzzjoni/korp tal-UE tikkonforma/jikkonferma li mhijiex/mhuwiex ser tagħtik/jagħtik aċċess għal dokument
  2. Inti tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew
  3. Fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol l-Ombudsman tiddeċiedi jekk tistax tagħmel investigazzjoni dwaru
  4. L-Ombudsman għandha l-għan li tieħu deċiżjoni fi żmien 40 jum tax-xogħol
  Proċedura fast-track tal-Ombudsman Ewropew għal ilmenti dwar aċċess għal dokumenti