You have a complaint against an EU institution or body?

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2021

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2021

It-trasparenza u r-responsabbiltà (eż. l-aċċess għal informazzjoni u dokumenti)

89

29 %

Kultura ta' servizz

80

26 %

L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta' ksur)

56

18 %

Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali

37

12 %

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

34

11 %

Ir-reklutaġġ

31

10 %

Il-ġestjoni tajba ta' kwistjonijiet relatati mal-persunal

27

9 %

Oħrajn

12

4 %

Il-ġestjoni finanzjarja tajba

11

4 %

Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE

4

1.3 %

L-etika

3

1 %

Żvelar ta’ informazzjoni protetta

1

0.3 %

Nota: F'xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b'żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk, il-perċentwali ta' hawn fuq jammontaw għal aktar minn 100 %.