You have a complaint against an EU institution or body?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2020

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar ilmenti ġodda ttrattati fl-2020

849

Parir mogħti jew każ ittrasferit lil korp ieħor tal-ilmenti

39.5 %

934

Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw aktar pariri

43.5 %

365

Investigazzjoni miftuħa

17 %