You have a complaint against an EU institution or body?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)

243

43,4 %

Lietas slēgtas

3 mēnešos

208

37,1 %

Lietas slēgtas

3–12 mēnešos

52

9,3 %

Lietas slēgtas

12–18 mēnešos

57

10,2 %

Lietas slēgtas pēc

vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

 

[1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.