You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Kļūda pārvaldē nav konstatēta

316

56,4 %

Jautājums atrisināts ar iestādi, panākti vai daļēji panākti risinājumi

187

33,0 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

30

5,4 %

Konstatēta kļūda pārvaldē, panākta vai daļēji panākta vienošanās par ieteikumu

29

5,0 %

Citi jautājumi

5

0,9 %

Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.