You have a complaint against an EU institution or body?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza

Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

151

26,9 %

Pakalpojumu kultūra (piemēram, draudzīga attieksme pret pilsoņiem, valodas un savlaicīgums)

123

22,0 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās)

111

19,8 %

Procesuālo tiesību (piemēram, tiesību tikt uzklausītam) ievērošana

74

13,2 %

Personāla jautājumu laba pārvaldība

73

13,0 %

Pieņemšana darbā

69

12,3 %

Pamattiesību ievērošana

47

8,4 %

Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem)

36

6,4 %

Ētika

15

2,7 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

12

2,1 %

Citi jautājumi

18

3,2 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.