You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

   

Eiropas Komisija

274

59,7 %

Eiropas Personāla atlases birojs

44

9,6 %

Eiropas Parlaments

21

4,6 %

Eiropas Ārējās darbības dienests

17

3,7 %

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

9

2,0 %

Eiropas Investīciju banka

7

1,5 %

ES aģentūras

33

7,2 %

Citi jautājumi

54

11,8 %

Piezīme. Izmeklēšana OI/1/2019/MIG, kas tika sākta pēc ombudes iniciatīvas, veikta pret divām iestādēm. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.