You have a complaint against an EU institution or body?

Stratēģiskā darba temati 2019. gadā

Stratēģiskā darba temati 2019. gadā

Stratēģiskas izmeklēšanas

· Eurogrupas sagatavošanas struktūru pārredzamība

· “Virpuļdurvju efekts” Eiropas Komisijā

· Attieksme pret personām ar invaliditāti atbilstoši ES kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai

· Eiropas Zāļu aģentūra un “pirmsiesniegšanas darbības” zāļu reģistrācijai

Stratēģiskās iniciatīvas (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)

· Efektīvi sūdzību izskatīšanas mehānismi ES dalībvalstīs attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

· Brexit sarunu pārredzamība

· Lobēšanas pārredzamība un ES Pārredzamības reģistrs

· ES riska novērtējuma procedūra attiecībā uz pārtiku – pārredzamība un ilgtspēja

· Eiropadomes priekšsēdētāja sanāksmju ar interešu pārstāvjiem pārredzamība

· Eiropas pilsoņu iniciatīvas uzlabošana

· “Virpuļdurvju efekts” ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās

· Bērnu ar invaliditāti iekļautība Eiropas skolās

· To darbinieku tiesības uz atvaļinājumu, kuri kļuvuši par vecākiem bērnam, ko iznēsājusi surogātmāte