You have a complaint against an EU institution or body?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā

 

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā

19 619

Personas, kurām sniegta palīdzība

16 045

Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi

2201

Izskatītās jaunās sūdzības

1373

Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti

458

Sāktās izmeklēšanas

456

Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

2

Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas

560

Slēgtās izmeklēšanas

552

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

8

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas