You have a complaint against an EU institution or body?

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2019. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2019. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības (kopā 862)

SOLVIT

18

2 %

Valstu pārvaldes un citas organizācijas

384

45 %

Eiropas Komisija

55

6 %

Eiropas ombudu tīkla dalībnieks

374

43 %

Valsts vai reģionālais ombuds vai tamlīdzīga iestāde

321

37 %

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

53

6 %

Citas ES iestādes, struktūras vai aģentūras

31

4 %