You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā

1016

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

46,6 %

682

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

31,3 %

482

Sākta izmeklēšana

22,1 %

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2018. gadā

1016

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

46,6 %

682

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

31,3 %

482

Sākta izmeklēšana

22,1 %