You have a complaint against an EU institution or body?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds slēdza 2018. gadā

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds slēdza 2018. gadā

Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

134

24,6 %

Pakalpojumu kultūra (piemēram, draudzīga attieksme pret pilsoņiem, valodas un laicīgums)

108

19,8 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu izmeklēšanas procesā)

88

16,1 %

Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam)

76

13,9 %

Pieņemšana darbā

63

11,6 %

ES personāla jautājumu laba pārvaldība

50

9,2 %

Pamattiesību ievērošana

40

7,3 %

Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem)

40

7,3 %

Cits

36

6,6 %

Ētika

10

1,8 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

5

0,9 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.