You have a complaint against an EU institution or body?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis (vidēji mazāk par 9 mēnešiem)
32% Lietas slēgtas 3 mēnešos
48% Lietas slēgtas 3–12 mēnešos
5% Lietas slēgtas 12–18 mēnešos
15% Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]
  [1] Dažu sarežģītu lietu gadījumā ir nepieciešamas vairākas apspriešanās, piedaloties sūdzības iesniedzējam un iesaistītajai iestādei — paredzams, ka jaunie īstenošanas noteikumi samazinās izmeklēšanu ilgumu.