You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda izmeklēšanu skaita dinamika

Eiropas Ombuda izmeklēšanu skaita dinamika
Gads Sāktās izmeklēšanas Slēgtās izmeklēšanas
2003. gads 253 180
2004. gads 351 251
2005. gads 343 312
2006. gads 267 250
2007. gads 309 351
2008. gads 296 355
2009. gads 339 318
2010. gads 335 326
2011. gads 396 318
2012. gads 465 390
2013. gads 350 461
2014. gads 342 400
2015. gads 261 277
2016. gads 245 291
2017. gads 447 363
Piezīme. Izmeklēšanu skaita palielinājums 2017. gadā daļēji skaidrojams gan ar sūdzību skaita palielināšanos, gan ar jaunajiem īstenošanas noteikumiem.