You have a complaint against an EU institution or body?

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam
2003. gads 1 768
2004. gads 2 729
2005. gads 2 673
2006. gads 2 768
2007. gads 2 401
2008. gads 2 544
2009. gads 2 392
2010. gads 1 983
2011. gads 1 846
2012. gads 1 720
2013. gads 1 665
2014. gads 1 427
2015. gads 1 239
2016. gads 1 169
2017. gads 1 430