You have a complaint against an EU institution or body?

Reģistrēto sūdzību un Eiropas Ombuda sākto izmeklēšanu sadalījums pa valstīm 2017. gadā

Reģistrēto sūdzību un Eiropas Ombuda sākto izmeklēšanu sadalījums pa valstīm 2017. gadā
Valsts Sūdzību skaits Sākto izmeklēšanu skaits
Spānija 410 40
Vācija 234 55
Polija 144 5
Beļģija 134 73
Francija 124 29
Itālija 123 41
Apvienotā Karaliste 122 19
Bulgārija 82 11
Portugāle 78 8
Rumānija 78 14
Īrija 60 19
Nīderlande 58 21
Grieķija 49 14
Austrija 41 9
Somija 41 9
Čehijas Republika 33 7
Ungārija 33 10
Horvātija 29 3
Slovēnija 28 1
Luksemburga 24 11
Zviedrija 22 4
Slovākija 17 1
Kipra 15 1
Lietuva 15 2
Malta 11 2
Dānija 10 1
Latvija 10 2
Igaunija 8 2
Citas valstis 161 18
Valsts nav zināma 22 1