You have a complaint against an EU institution or body?

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1 148)

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1148)
Eiropas ombudu tīkla loceklis, no tiem: 624 54,3 %
     
valsts vai reģionālais ombuds vai līdzīga iestāde 566 49,3 %
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 58 5,0 %
Eiropas Komisija 72 6,3 %
citas iestādes un struktūras 452 39,4 %
Piezīme. Tā kā dažās lietās Ombuds sniedza sūdzības iesniedzējam vairāk nekā viena veida padomu, norādītā procentuālā daļa kopā pārsniedz 100 %.