You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda “paātrinātā procedūra” — palīdzība ātrākai piekļuvei ES dokumentiem

Eiropas Ombuda “paātrinātā procedūra” — palīdzība ātrākai piekļuvei ES dokumentiem

  1. ES iestāde/struktūra apstiprina, ka tā atteiks piekļuvi dokumentam
  2. Jūs iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam
  3. Ombude pieņem lēmumu piecu darbdienu laikā, ja viņa lietu var izskatīt
  4. Ombude cenšas pieņemt lēmumu 40 darbdienu laikā
  Eiropas Ombuda paātrinātā procedūra sūdzībām par piekļuvi dokumentiem