You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas ombuds - Mūsu stratēģiskie mērķi

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Mūsu stratēģija ir apvienot trīs savstarpēji pastiprinošus mērķus.

Mēs tiecamies panākt ievērojamu atbilstību Eiropas Savienībā un ar mūsu ieinteresētajām personām. Mēs tiecamies nodrošināt augstu ombudes un biroja atpazīstamību mūsu misijas atbalstam, kā arī mēs tiecamies īstenot reālu un pozitīvu ietekmi uz ES pārvaldi.

Šos mērķus atbalsta efektivitātes iekšējais mērķis.